Engagemang

Värdgrupperna

Hela församlingen är indelade i olika värdgrupper som ansvarar för städning, serveringar mm under en vecka.

Teknikproduktion

  • Projektorskötare
  • Filmning av gudstjänst
  • Ljudtekniker
  • It

Ledare

Alla våra frivilliga ledare är en förutsättning för vårt barn – och ungdomsarbete. Vill du gå gå in som ledare i någon verksamhet, kontakta Daniel Jörhag 0737 – 190855

Valberedningen

Valberedningen väljs på årsmötet och tar arbetar med att ta fram förslag för samtliga ideella positioner i församlingens arbete.