Länkar

Att ladda hemKalender
Loading...

Konfirmation

Välkommen till konfirmation!
Konfirmationsläsningen i Donsö Missionskyrka är en grundkurs i kristen tro för åttondeklassare. Vi arbetar till stor del i samtalsform där det är högt till tak och alla åsikter får uttryckas. Under året ingår även en del praktik. Man behöver inte vara döpt eller kristen för att vara med. Upplägget på konfirmationsläsningen innebär att vi har 5 minihajker per termin + ett längre läger i maj eller resa till Vitryssland. Hajkerna innebär att vi träffas fredag eftermiddag/kväll till lördag mitt på dagen.

Under konfirmationsåret åker vi på fem hajker på hösten fem hajker på våren och på ett stort läger tillsammans med andra konfirmander.

Att delta i konfirmationsundervisning är ett viktigt beslut. Det är du som ska känna att du och dina frågor är viktiga, och att du vill fundera vidare tillsammans med andra.

Ledare: Lisa Kristensson, AnnaCarin Abrahamsson, Ida Jansson och Pelle Marklund m.fl.

 

Ungefär så här går en hajk till:

Fredag:
Vi åker 17:45 från Donsö till Vrångö.

18:00 Vi äter maten vi har med
19:00 Lekar och läxförhör
20:00 Undervisning (inkl. samtal, övningar etc.)
21:15 Kvällsfika ev lekar
22:00 Andakt

Lördag:
8:00 Frukost
9:00 Undervisning (inkl. samtal, övningar etc.)
10:15 Fika
10:30 Undervisning (inkl. samtal, övningar etc.)
12:00 Städa

Åker 12.49 – anländer till Bratten vid 13.05

”Vägens Folk”

Vi kommer att arbeta med ett nytt konfirmationsmaterial som heter ”Vägens folk” – som beskrivs som en resa genom kristen tro med utgångspunkt i Bibeln och en ung människas frågeställningar. Genom 28 temakapitel går resan mot Guds rike. Längs vägen diskuteras ämnen som självbild, familj, vänner, identitet, Gud, Jesus, Anden, befrielse, dop, nattvard, kyrkan, ansvar, skapelse, delaktighet och gemenskap.