Länkar

Att ladda hem


Kalender

Calendar
Loading...

Årsmötet är inställt.

Årsmötet skjuts upp!

Beslut om uppskjutet årsmöte för Donsö Missionsförsamling och Donsö Equmenia.

Med anledning av att regeringen har meddelat att samlingar över 50 personer inte får förekomma i offentlig miljö innebär det att årsmötet den 4 april inte kan genomföras på ett sätt som överensstämmer med församlingens stadgar.

Regeringen har insett att regelverket kring årsstämmor kommer att ge föreningar och bolag i Sverige stora bekymmer att genomföra sina årsstämmor, varför Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag som börjar gälla från den 15 april. Detta förslag ger föreningar och bolag möjlighet att anordna årsstämmor digitalt.

Styrelsen beslöt med anledning av ovanstående information att skjuta upp årsmötet för Donsö Missionsförsamling och Donsö Equmenia till ett senare datum, dock längst till den 30 juni 2020. Styrelsen återkommer också i frågan om årsmötet kan genomföras på ordinarie vis eller digitalt utifrån den nya lagen.
Detta beslut innebär att församlingens stadgar om årsmöte frångås, då det där står att årsstämma skall hållas senast den 15 april. Styrelsen anser dock att regeringens direktiv i detta fall måste väga tyngre, samt att man vägt in att det är bättre att genomföra en årsstämma i enlighet med den nya lagen som träder i kraft den 15 april.

”Var nådig, Gud, var nådig mot mig! För till dig tar jag min tillflykt, under dina vingars skugga ta jag min tillflykt tills faran är över.” Ps 57:2

/Donsö Missionsförsamlings styrelse

Share

Söndag 5 april

5 april

Share

Program ändringar pga Coronavisruset.

Följande är inställt: Huskyrkan, Vitrysslandskvällen den 25/4

Följande kommer att sändas på webben:
1/4 20.00 Lovsång
10/4 19.00 Påskkonsert Christian Johansson m fl
18/4 19.00 Konsert med Johanna Bjurenstedt & Kristin Börjesson (Inte kören Caleido)
Alla våra gudstjänster kommer att sändas på Webben: www.donsomissionskyrka.org

Pelle Marklund
pastor/föreståndare
Donsö missionsförsamling

Share

Gudstjänst 11:00 – LIVE

Share

Information angående Coronavisuset

Share

Vi råder alla att nu och framöver följa våra Gudstjänster på nätet/webben.

Share

Öppen kyrka onsdagar kl 15.00 – 20.00

Share

Påskkonsert 10 april Kl.19.00

Share

Påskhelgen

Share

Ungdomsledare sökes

Share

Följ oss! i Equmenia och i församlingen.

instagram

Församlingen har nu två Instagram konton. Följ oss gärna på ungdonso och donsomissionskyrka.

 

Share

Share