Länkar

Att ladda hemKalender
Loading...

Historik

Olof Ericsson

Vilket år som skall sättas som Donsö Missionsförsamlings födelseår, där har meningarna varit delade. Organiserad verksamhet, med stadgar, styrelse och årsmöten, fick församlingen ej förrän 1905. Att detta år ej kan sättas som församlingens födelseår, framgår klart och tydligt därav, att vid nämnda tidpunkt inskrev sig 65 personer, i den då konstituerade församlingen, vilka under många år bekänt sig tro på Herren och praktiserat nytestamentligt församlingsliv.

Begynnelsen måste således ligga åtskilligt längre tillbaka i tiden och vara oberoende av den yttre konstitueringen. Där två eller tre av Herrens tjänare, på en plats regelbundet kommer tillsammans till gemensam andlig uppbyggelse, där är en Kristi församling. Det är denna uppfattning av den kristna församlingen som gjort att vi satt året 1875 som församlingens födelseår.

En stormig septembernatt 1874, befann sig sex fiskare från Donsö ute till havs, när båten träffades av en brottsjö. Två fiskare spolades överbord och ballasten försköts, så fiskebåten fick slagsida. Den ena fiskaren kunde räddas, medan den andre, Jonas Eriksson, drunknade. Jonas bror Olof hade under tiden sprungit neri lastrummet, för att lägga ballasten tillrätta. Men det var något mer än ballasten som lades tillrätta i den stunden.

Där nere böjde Olof sina knän och gav Gud ett löfte: ”Hjälper du oss nu, skall jag ge mig hän åt Dig i kommande dagar”. Med Guds hjälp kom de i hamn. 1882 invigdes Donsös första missionshus med Olof som föreståndare.

1974 var församlinges nuvarande kyrka färdig att invigas.