Länkar

Att ladda hem



Kalender
Loading...

Styrelsen

Ordförande: Pär Johnsson
Vice Ordförande: Marianne Bergman
Ekonomiansvarig: Sara Netsner Fhager
Sekreterare: Lotta Enberg Lennartsson
Bitr. sekreterare: Johnny Malmborg
Personalansvarig Marianne Bergman
Karl-Henrik Johnsson
 Repr. i  Visionrådet: Pär Johnsson  ordinarie
Marianne Bergman  ordinarie
Lotta Enberg Lennartsson  suppleant
 Repr. i Programrådet: Kristin Bergman  ordinarie
Lotta Enberg Kennartsson  suppleant
 Repr. i  Förskolerådet: Lotta Enberg Lennartsson  ordinarie
Sara Netsner Fhager  suppleant
Repr. i  SSKR: Lotta Enberg Lennartsson  ordinarie
Pär Johnsson  suppleant
Kontakt Fastigheter: Håkan Gustafsson
Karl-Henrik Johnsson
Styrelsens representanter i olika grupper enligt
Donsö Missionsförsamlingsorganisationskarta.
Personalansvarig: Marianne Bergman
Karl-Henrik Johnsson
Fastighetsskötsel: Karl-Henrik Johnsson
Håkan Gustafsson
Värdskap/service: Johnny Malmborg
Musik & Gudstjänstliv: Marianne Bergman
Evangelisation & mission: Håkan Gustafsson
Information: Johnny Malmborg