Länkar

Att ladda hemKalender
Loading...

Vad Vi Tror På

Jesus Kristus är församlingens Herre och hela världens Frälsare.

Guds kyrka är till för alla människor. Församlingen är byggd på apostlarnas grund, given i Bibeln. Den heliga Skrift är nådemedel och rättesnöre för tron och dess tillämpning i livet. Församlingen förenar sig med hela Guds kyrka i en bekännelse av Gud som Fader, Son och helig Ande. Varje enskild kristen har frihet att söka klarhet i tolkningen av Guds ord. När kristna under Andens ledning tillsammans delar Ordet leder denna öppenhet till mångfald och bygger upp gemenskapen.

Församlingen hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, inte av sina gränser. Gud ensam vet vilka som är de kristna. Genom Guds ord, dopet och nattvarden inbjuds var och en som vill följa Kristus och växa i tro att dela församlingens liv och gemenskap.

Vägen in i församlingen är Guds inbjudan till gemenskap och människans svar i tro på Jesus Kristus. Församlingens uppgift är att ära Gud och föra evangeliet om Guds rike vidare genom förkunnelse och vittnesbörd samt tjänst bland människor. Dess liv och gemenskap utformas så, att den visar på Kristi omsorg om alla.

Teologisk grund för Equmeniakyrkan