Skydd av personuppgifter

GDPR


Allmänt

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till församlingens kansli på telefon eller via mejl, kanslist@donsomissionskyrka.org

Om du interagerar med oss på sociala medier


Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna informera och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat.

Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten. Donsö Missionsförsamling/Donsö Equmenia har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst.


Vilka rättigheter har du?

Donsö Missionsförsamling/Donsö Equmenia ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss.

Om du använder Swish för betalning hos oss


Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi är anslutna till Swish för att kunna hantera och underlätta vissa betalningar. Om du betalar med Swish hos oss går betalningen genom Swish och din bank innan pengarna sätts in på vårt konto. Banken är ansvarig för den behandling av personuppgifter de utför i och med transaktionen medan vi är ansvariga för den behandling vi utför efter att ha tagit emot din betalning.

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse i bokföringslagen att spara bokföringsunderlag och i vissa fall även för att kunna uppfylla ett avtal om betalning mellan oss.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer och eventuellt meddelande du skrivit in när du betalat.


Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppgifter om betalningen sparas i 7 år efter räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen.


Vilka rättigheter har du?

Donsö Missionsförsamling/Donsö Equmenia ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss.

Om ni ska viga er hos oss


Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Vi behöver era personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver personuppgifterna för att planera vigselceremonin, vilket inkluderar exempelvis bokning av lokal och resurser för vigseln, anteckningar som förs under vigselsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ni anses ingå genom att boka vigsel hos oss.
  • För att kunna vigas behöver ni lämna in intyg om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket. Behandlingen utförs som ett led i myndighetsutövning i enlighet med 4 kap. 5 § äktenskapsbalken.
  • Efter vigseln lämnas ett vigselbevis till er. Underrättelse om vigseln skickas även till Skatteverket. Dessa behandlingar utförs som ett led i myndighetsutövning i enlighet med 4 kap. 7 och 8 §§ äktenskapsbalken.

Om ni inte lämnar era personuppgifter till oss kan ni inte vigas hos oss.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om er är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, civilstatus och eventuellt medlemskap i församlingen.


Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Kontakt via exempelvis e-post gallras efter vigseln. Vissa uppgifter om vigseln kommer att sparas i en så kallad vigselbok. Underlag till vigselboken gallras efter fem år.


Vilka rättigheter har ni?

Donsö Missionsförsamling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss.