Missionsarbeten

Mig Till Dig

Mig till Dig är församlingens egna secondhand-butik.
Vi håller till i en stor sjöbod på Donsö hamn bredvid hamnkontoret. För info om öppettider mm, följ @migtilldigsecondhand på sociala medier. Intäkterna går oavkortat till behövande i bl. a. Bulgarien, Ukraina, Ghana, Syrien och Belarus

Frågor kontakta: Sofia Backman 0709-221173

Baby-Box projektet

Hjälp till nödställda familjer med nyfödda barn i Bulgariens slum-byar. Baby-Boxen är en gåva till mödrar som har lite eller ingenting. Det är en konkret kärleksgåva, en nyckel till byarna som ger möjlighet att dela evangeliet. Här i församlingen samlar vi in sängkläder och babykläder 0-1 år. Vi sorterar och packar ihop allt vad en baby behöver under första året. Vi skickar till Bulgarien ca 2 ggr om året

Frågor kontakta: Elenore Karlsson 0707-773799

Barnhemmet i Ekaterinburg

2009 åkte vi en grupp från församlingen för att besöka vår vänförsamling i Ekaterinburg, Ryssland. Vårt boende blev ett nyöppnat barnhem i MissionPossibles regi. Barnhemmet saknade nästan allt förutom barn! Engagemanget från vår församling blev stort under 10 år, praktiskt, ekonomiskt och inte minst med stor kärlek till barnhemsbarnen, gatubarn och krisfamiljer. Sist vi besökte barnhemmet var i November 2019, sen kom pandemin och kriget. Barnhemmet är i full gång och fler o fler kommer till tro genom dem. Vi följer dem genom Mission Possible och fortsätter att ha med dem i våra böner.

Frågor kontakta: Elenore Karlsson 0707-773799

Belarus

Tillsammans med ”New Life 4 You” skickar vi hjälpsändningar till Novolukoml i Belarus. Vi har skickat trailer fullproppade med skänkta kläder, mat och ekonomiskt stöd till fattiga familjer, möbler och annat till kommunens skolor, sjukhus och rehab-center. Behoven är stora. Vi har också bidragit med frivilligt arbete och byggnadsmaterial för att färdigställa 4 missionskyrkor. När covid-pandemin och Rysslands krig i Ukraina bröt ut blev gränsen till Belarus stängd, så vi kunde inte fortsätta med körningarna dit, så nu går hjälpsändningarna till Ukraina istället, där behoven är enormt stora. ”Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig” 5 Mos 31:8


Frågor kontakta: Bo Jönsson 0707-608726

Mission Spanien

Julio arbetar med, migranter som tagit sig till Spanien och finns i de stora odlingarna under ”plasthavet” i sydöstra Spanien. Församlingen i Vicar, nära Almeria har ett speciellt arbete riktat till dessa människor. Julio kommer också att arbeta i församlingens hela arbete tillsammans med pastorn med det klingande namnet Jesús Madrid

Frågor kontakta Pär Johnsson 0704-560413

Hjälpkassan

För Donsöbor. Tillfälligt ekonomiskt stöd i en akut situation

Frågor kontakta: församlingsföreståndaren

Räddningsmissionen

Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund. RM verkar inom många områden och strävar efter att det diakonala arbetet i Göteborg fortsätter växa. Vår önskan från missiongruppen är att vi tillsammans som församling skall vara en hjälpande hand för de behövande i vår stad. Donsö missionskyrka är huvudman till Räddningsmissionen vilket har inneburit att vi hjälper till och stöttar upp när det efterfrågas. Vi har arrangerat tillställningar för deras gruppboende samt ställt upp med volontärer inför uppstarter av deras verksamheter.

Frågor kontakta: Klara Gustafsson 0736-215887

Equmeniakyrkans internationella arbete

Equmeniakyrkans internationella mission sker främst tillsammans med och genom våra systerkyrkor i olika länder. Mission handlar om vittnesbördet om Jesus och om diakoni, tjänst till människorna, alltid i gemenskap med systerkyrkorna. I den internationella missionen arbetar Equmeniakyrkan inom tre områden.

  1. Evangelium för alla.
  2. Ett värdigt liv för alla.
  3. En hållbar värld för alla

    Läs mer på: https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/