Länkar

Att ladda hemKalender
Loading...

Info om Donsö Equmenia

Donsö Equmenia förvaltar och driver barn- och ungdomsarbetet i Donsö Missionsförsamling. Donsö Equmenia har idag ca 80 engagerade ledare och ca 250 barn och ungdomar som rör sig i våra verksamheter. Det är med stolthet vi presenterar dessa siffror men vi jobbar ständigt för att få fler in i våra verksamheter.

Alla olika typer av verksamheter och aktiviteter i Equmenia utformas med utgångspunkt på att ”Jesus Kristus är Herre”. Detta är vår bekännelse och vår drivkraft som förening. Att genom Guds kärlek och nåd arbeta för att sprida evangelium bland unga människor.

Bankgiro

Om du vill ge en gåva till Donsö Equmenia eller om du skall betala något så använd Bankgiro: 498-5370

Donsö Equmenia:s stadgar

I våra stadgar beskrivs vår utgångspunkt och våra mål.

Genom mångfald av arbetssätt vill Equmenia:

  • föra evangelium om Kristus till unga människor
  • främja personlig kristen tro och gemenskap i den kristna församlingen
  • ta sin del av ansvaret för människors villkor
  • verka för Kristi kyrkas synliga enhet
  • hävda den enskildes värde och utveckla förmågor till självständigt ställningstagande
  • stimulera till ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv

 

Equmenia

equmenia är en riksorganisation för Metodistkyrkans Ungdomsförbund (MKU), Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) och Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU).

www.equmenia.se