Länkar

Att ladda hem


Kalender
Loading...

Välkomna till Vårbasar 17 mars!

Frågor för beslut vid årsmötet den 24 mars, start kl. 15:00.

Kan församlingen besluta om att:

• ingå en referensperiod på två år, om att hyra ”bowlingen” efter den
redogörelse och de ekonomiska förutsättningar som styrelsen beskrivit?

• ge arbetsgruppen tillåtelse att ta fram en handlingsplan beträffande
möjligheterna om seniorboende på fastigheten Ungdomshemmet
Donsö 29:1?

Följ oss! i Equmenia och i församlingen.

instagram

Församlingen har nu två Instagram konton. Följ oss gärna på ungdonso och donsomissionskyrka.

 

Gudstjänst 11:00 – LIVE