Välkommen till Donsö Missionsförsamling

Program 15 – 21 juli


Tisdag

07:00 Bön


Onsdag

19:00 Bön
20:00-20:30 Stilla nattvard i lilla salen


Lördag

16.00 Bön


Söndag

11:00 Gudstjänst – Erling Andersson, Alvar Gustavsson, Lotta Bornö m fl

VARMT VÄLKOMNA!

Vi är en kyrka på Donsö som riktar sig till Donsös invånare och sträcker sig utåt i världen.

Donsö Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan och församlingen på Donsö består av ca 500 medlemmar. Vår verksamhet riktar sig till alla invånare på vår Ö. Församlingen har därför en mängd olika verksamheter för gamla, medelålders, ungdomar och barn. Vår huvudgudstjänst är på Söndagar kl 11:00.

Läs mer om oss här