Bön

Bönesamlingar

Bön är församlingens hjärtslag. Här sker mötet mellan Gud och människa. Bönen är ett ständigt pågående skeende, likt en andning. Men precis som vi behöver stanna upp och hämta andan ibland, mitt i livet – så behöver vi avskilja stunder av bön återkommande under veckorytmen. Därför är bönesamlingarna väsentliga i församlingens livsrytm. Där samlas bärarlaget för arbetet i församlingen, och den tunna hinnan mellan det synliga och det osynliga i vår verklighet öppnas: ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” Matt 18:20

Bönegrupper

Vi har i vår ungdomsverksamhet olika bönegrupper som baseras på åldrar. Där brukar vi träffas för att be, läsa bibeln, fika och tala tro och livet ihop. Längtar du efter en bönegrupp hör av dig till Ungdomsledaren så kan vi tillsammans se och det finns en bönegrupp där du kan vara med i.

Frågor kontakta: Daniel Jörhag 0737 – 190855