Aktiviteter

Cafékväll

Relationer är en av vårt livs viktigaste beståndsdelar. Ensamheten i vårt samhälle breder ut sig och vi har som människor ibland svårt att nå varandra i relationer som blir till hjälp och uppmuntran i vårt vardagsliv. Därför önskar vi få vara med och skapa platser där relationsmöten kan ske och reflektion delas, kring livets både enkla och svårare frågor. Minst en gång i månaden bjuder av den anledningen in till Cafekvällar, med ett innehåll som handlar om detta: Om livets vardag, om tro och tvivel, om sorg och glädje, ja just om det som relationer och ensamhet relaterar till.
“Rabbi (det betyder mästare), var bor du?” Han sade: “Följ med och se!”, Joh 1:38-39

Sopplunch

Sopplunch serveras för alla i kyrkan varje jämn vecka onsdag mellan 12-13, vår och höst. Soppa med bröd, kaffe och kaka för 70 kr

Öppen kyrka

Missionskyrkan, där vi driver vår verksamhet, går under namnet ”salen”. En byggnad som kom till för att ett behov fanns på Donsö av en plats som rymde många och där samtal om och ett möte med Gud kunde ske. Det gör det fortfarande. Utifrån människors olika behov önskar vi därför som församling arbeta för: Att alla ska vara, och uppleva sig vara, välkomna in i kyrkan. Mycket sker under veckans olika dagar, och du är alltid välkommen att titta in. Men på onsdagar är kyrkan öppen på eftermiddagstid, utan att en mängd aktiviteter sker. Detta för att en människa – du eller jag – ska kunna komma in och sitta en stund i stillhet och ensamhet inför Gud. “Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” Mark 6:31

Besöksgrupp

Jesus såg människorna, såg att de var i behov av omsorg. Han uppmanade sina lärjungar: Be Gud att han sänder personer till de behövande. Genom sin bön, blev de själva sända. Som församling vill därför vi stanna upp i bön, för att få öppnade ögon så vi ser de behövande och får besöka, möta, ge tröst, uppmuntran och stöd till dem. Vi har även en besöksgrupp med speciellt ansvar att hälsa på, ge omsorg och uppmuntran till den som har behov av detta. ‘Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’ Matt 25:40

Dagsyföreningen

Samling på tisdagar i kyrkan mellan Kl 14.00 -16.00. Vi handarbetar och stöder aktuella missionsprojekt. En fin gemenskap runt kaffeborden för alla daglediga

Frågor kontakt: Eva-Karin Johansson 0709425595